Hỏi – Đáp

04/10/2019

Tìm hiểu về kiểm toán đấu thầu

Kiểm toán đấu thầu là một dịch vụ được cung cấp bởi một Công ty Kiểm toán có chức năng...

04/10/2019

Tìm hiểu Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là gì ?

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 thì hợp đồng hợp tác kinh doanh (Business...

04/10/2019

Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách, báo cáo, hóa đơn

Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách, báo cáo, hóa đơn Theo quy định tại điều 41...

Enjoy this blog? Please spread the word :)